Image

Mỗi người một thế giới

The world

Các bạn chỉ nhìn mọi việc từ góc nhìn của các bạn, thì đừng trách tôi thích đứng nhìn mọi thứ từ góc đứng của tôi. Bạn bè tôi có thể xấu xa trong mắt tỉ vạn người, nhưng đứng từ chỗ tôi, họ vẫn luôn là rất tốt. Nếu một quả cầu là hình tròn, bạn sẽ chẳng thể nào nhìn toàn vẹn được nó, kể cả khi nó quay, và bạn chạy vòng quanh nó để ngắm cho rõ hết… Bởi vì còn mặt trên, mặt dưới, mặt trong mặt ngoài.Thế nên, có những việc, xã hội tưởng rằng mình hiểu rất rõ, nhưng thực ra có hiểu được tí chó gì đâu.

Nhòm ngó cuộc sống của thiên hạ, và hành hạ nhau, chẳng phải là do thói đời sân si vẫn quen điếm mồm như thế?

Tôi sẽ không vì người khác ghét một người mà nghỉ chơi với người đó. Bởi vì khi tôi nghỉ chơi với nó, thì cũng có nghĩa là tôi đang sống cuộc đời của người ghét nó, chứ chẳng phải tôi.

Đừng đòi hỏi những người xung quanh bạn phải hoàn hảo, vì bạn biết đấy, điều mà bạn đòi, bạn còn chẳng làm nổi cơ mà 😉

– By Gào
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s