Chuẩn mực cá nhân

Để tiếp cận một vấn đề, có rất nhiều cách. Nhưng con người ai cũng bảo thủ. Họ chỉ thấy cách của họ là đúng, hoặc ắt hẳn là cứ cái gì được làm nhiều là đúng. Cái “đúng” của họ là dựa trên những gì họ được dạy, được nghe, được thấy, được trải qua, nhưng đâu có nghĩa họ thấy đúng là người khác cũng nghĩ vậy, sao cứ phải áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu người khác?

Thủa xa xưa, tế thần bằng người là chuyện bình thường. Bây giờ ai cũng nghĩ là gớm ghiếc, là đáng lên án. Chuẩn mực của xã hội ngày càng thay đổi, vậy cớ gì mà cứ níu kéo những hủ tục, bởi vì những thứ được coi là “chuẩn mực” bây giờ, vài chục năm nữa sẽ trở thành “gớm ghiếc”.

“Đúng”, “sai”, tất cả chỉ là tương đối, nhưng nhiều người cứ sồn sồn lên mỗi khi thấy người khác có ý kiến khác mình. Chưa cần là ý kiến trái ngược, chỉ cần khác thôi. “Anh nghĩ khác tôi, có nghĩa là anh sai, là anh ngu, là tôi không cần phải nghe anh nói gì sất, bla bla bla”.

Nói chuyện với nhiều người không có chính kiến, không có suy luận logic, rất muốn chửi, đơn giản vì họ không chịu tiếp thu, không chịu nhận rằng mình sai, hoặc không chịu nhận rằng dù mình đúng nhưng người kia cũng đúng. Khi đuối lí rồi, thì họ lí sự cùn, hoặc văng tục, hoặc lôi nọ lôi kia ra khích bác, đơn giản vì họ muốn thỏa mãn cái tôi của mình, đơn giản vì họ không muốn nhận thua.

Ờ thì có ai nói rằng anh sai đâu, có ai nói rằng anh thua đâu. Người ta chỉ đơn giản chỉ ra rằng, ngoài cách nhìn của anh ra, còn có những cách nhìn khác nữa. Cãi nhau với anh, tôi chả thiệt gì, bởi vì tôi chấp nhận quan điểm của anh. Nhưng cãi nhau với tôi, rõ ràng là anh thiệt, bởi anh cứ khư khư ôm lấy quan điểm của mình mà không bao giờ mở rộng tầm mắt được.

Không biết nên cáu hay nên thương nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s